Brandblussers Onderhoud - Controle

Controle en onderhoud van brandblussers is tenminste eenmaal per 2 jaar overeenkomstig NEN 2559 verplicht voor bedrijven. In de norm NEN 2559 Onderhoud van draagbare blustoestellen, waarnaar wordt verwezen, staat beschreven jaarlijks. Daarom bieden wij professionele diensten aan voor het periodiek controleren en onderhouden van brandblussers, zodat u kunt vertrouwen op goed functionerende brandblusmiddelen in geval van nood.

 

Waarom is het controleren en onderhouden van brandblussers belangrijk?

Het regelmatig laten controleren van uw brandblussers is essentieel om er zeker van te zijn dat ze naar behoren werken. In geval van een brand moet u erop kunnen vertrouwen dat de blusmiddelen direct inzetbaar zijn en adequaat functioneren om de brand te bestrijden. Een goed onderhouden brandblusser kan het verschil maken bij het snel blussen van een beginnende brand en het voorkomen van grotere schade.

Daarnaast bent u als bedrijf verplicht te voldoen aan de Nederlandse onderhoudsnorm NEN 2559 voor draagbare blustoestellen.

BrandPrevent Applications is een KIWA gecertificeerd onderhoudsbedrijf met REOB gediplomeerde monteurs waardoor wij uw brandblussers kunnen en mogen controleren en onderhouden. Dit geeft u de zekerheid dat u voldoet aan wet- en regelgeving.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Brandprevent is uw parner op het gebied van:

  • Leveren, monteren, onderhoud en keuren brandblussers en brandslanghaspels
  • Leveren, monteren, onderhoud en controle noodverlichting
  • Brandvertragend impregneren textiel, hout, papier, enz.
  • Leveren brandwerende afdichtings producten en desgewenst montage inclusief elektronisch logboek
  • Leveren en/of montage blusdekens, rookmelders, hittemelders, koolmonoxide melders, brandwerende kluizen, enz.